تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

مقدمه‌ای بر آینده‌نگاری ابزاری کاربردی در حوزه‌ی فاوا

مولف: مایک جکسون

کتابی که در دست دارید، با استفاده از مفاهیمی همچون آینده‌نگری، پرسشگری، نقش ذی‌نفعان، پس‌نگری، بارش فکری، پویش در راه بینش، برنامه ریزی و اقدام، ایده‌هایی را ارائه می‌نماید پیرامون اینکه چگونه درباره‌ی آینده بیندیشیم، آن را پیش‌بینی نماییم و با آن همراه شویم. این کتاب برای کسانی است که مسئول اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آینده‌نگاری هستند؛ در مدیریت تغییر مشارکت دارند؛ به مسائل مربوط به آینده و چگونگی شکل‌دهی به آن علاقمند هستند و درصددند تا از پیشروان جامعه‌ی خود باشند.