تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

مولف: سعید رضائی، فاطمه عیوضی

نگارش کتابی که عنوان «هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان» را به دوش می‌کشد به قصد آن بوده است تا واکاوی نماید که چگونه کارآفرینان می‌توانند آینده‌ي خود را بهتر درک کنند و آن را شکل دهند. در این پژوهش در کنار آینده‌پژوهی فردی و آینده‌نگری کسب‌وکارهای کوچک، به مفهومِ بسیار مهمی به نام «هویت» پرداخته می‌شود، هویت بر دو نوع است: «هویت واقعی» و «هویت ایده آل». هویت واقعی در پی پاسخ به این سئوال است که «مردم مرا چه فردی می شناسند؟» و هویت ایده‌آل در پی پاسخ به این سئوال است که «مردم می‌بایست مرا چه فردی می‌شناختند؟». فاصله‌ی میان این دو هویت، اصل و اساس انرژی احساسیِ تجمیع شده در افراد است. اين انرژي آینده‌ي شغلی و شخصیِ افراد را شکل مي‌دهد.