تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

اینترنت پاسخ مسئله نیست!

مولف: آندرو کین

اینترنت، بدان شکلی که مبلغانش وعده داده بودند، بنا بود جهانی بازتر، آزادتر و تساوی‌طلب‌تر ایجاد کند. اما امروزه، همچنان که گستره‌ی اینترنت وسیع‌تر می‌شود و همه چیز و همه کس را در این سیاره به هم مرتبط می‌کند، بر همگان آشکار می‌گردد که این امر امیدی واهی بیش نبوده است. جامعه‌ی امروز بیشتر به اثرات مثبت اینترنت نظر دارد و از اترات منفی آن بر روان، اقتصاد و فرهنگِ بشری غافل مانده است. به باور نویسنده، شبکه‌ی دیجیتال به جای ترویج عدالت اقتصادی، دلیل اصلی افزایش رو به رشد شکاف اقتصادی بین فقیر و پولدار و همچنین از بین رفتن طبقه‌ی متوسط شده است. این درهم‌گسیختگی دیجیتالی عامل اصلی بحران بیکاری است و به جای ایجاد فضای رقابتی بیشتر، انحصارطلبان بی‌نهایت قدرتمندی چون گوگل و آمازون را پدید آورده است. نویسنده در این کتاب به این پرداخته است که چگونه اینترنت در حال تغییر دادن جهان است و این تغییر چه عواقبی دارد و داشته است؟ در ادامه نیز راه‌کارهایی ارائه شده است که چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم که ایجاد تغییر در جامعه سبب شوک‌های ناخوشایند و غیرمنتظره نشود.