تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

۲۹ شهریور

images

فروش بسته های آینده پژوهی

۲۹ شهریور

images

شرایط سپردن آثار تصویری به واحد فروش برخط فیلم اندیشگاه علم وصنعت جهان معاصر

۲۹ شهریور

images

حضور اندیشگاه در نمایشگاه بین المللی تهران (حامی توسعه کار آفرینی زنان)

۲۹ مهر

images

برگزاری دوره های تربیت مدرسان حرفه ای بین المللی فدراسیون جهانی آینده پژوهی

۰۱ آبان

images

برگزاری کارگاه آینده های انرژی و مهندسی آب و هوا

۰۳ آبان

images

برگزاری کارگاه علمی- عملی آینده های انرژی توسط پروفسور گرام تیلور

۲۳ آبان

images

برگزاری کارگاه های تخصصی