تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

کامنت ها


  • cv

    kzv

  • نام و نام خانوادگی

    لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید. لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

یادگیری الکترونیکی

مولف: حسین قاسمی

این کتاب، گام اولیه جهت ساماندهی به آن دسته از محتواهای آموزشی است که به صورت ترکیبی یا الکترونیکی خالص، می‌توانند بر بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات ارائه گردند. محدوده پوشش این سند حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی و یادگیری موبایل را در بر می‌گیرد و شالوده ای است از اصول کلی تولید محتوای الکترونیکی که رعایت آن می تواند به ارتقای سطح کیفی محتوای الکترونیکی آموزشی بیانجامد. الزامات و چارچوب های تولید محتوای الکترونیکی در این کتاب عبارتند از: تجزیه و تحلیل در دو سطح مدیریتی و آموزشی، طراحی آموزشی محتوا، تولید اجزا و محتوای الکترونیک، برگزاری دوره‌ی یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی. پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر : [email protected] 09308297575

ارسال ایمیل و سفارش کتاب