تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

مولف: سعید رضائی، فاطمه عیوضی

نگارش کتابی که عنوان «هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان» را به دوش می‌کشد به قصد آن بوده است تا واکاوی نماید که چگونه کارآفرینان می‌توانند آینده‌ي خود را بهتر درک کنند و آن را شکل دهند. در این پژوهش در کنار آینده‌پژوهی فردی و آینده‌نگری کسب‌وکارهای کوچک، به مفهومِ بسیار مهمی به نام «هویت» پرداخته می‌شود، هویت بر دو نوع است: «هویت واقعی» و «هویت ایده آل». هویت واقعی در پی پاسخ به این سئوال است که «مردم مرا چه فردی می شناسند؟» و هویت ایده‌آل در پی پاسخ به این سئوال است که «مردم می‌بایست مرا چه فردی می‌شناختند؟». فاصله‌ی میان این دو هویت، اصل و اساس انرژی احساسیِ تجمیع شده در افراد است. اين انرژي آینده‌ي شغلی و شخصیِ افراد را شکل مي‌دهد.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575 

فهرست مطالب:

فصل اول : اینده پژوهی

1.1 تعریف اینده پژوهی

1.2 روش های اینده پژوهی

1.3 سطوح اینده پژوهی

1.4 اینده پژوهی فردی

1.5 فرایند اینده پژوهی فردی

1.1.1 گام اول

1.1.2 گام دوم

1.1.3 گام سوم

فصل دوم : کار افرینی

2.1 فرایند کار افرینی

2.2 فرد کار افرین در فرایند کارافرینی

2.3 جایگاه اینده در کارافرینی

فصل سوم : اینده پژوهی

3.1 مدل اینده پژوهی فردی کارافرین

3.2 شرایط عالی

3.3 هویت واقعی و ایده ال

3.4 راهبرد ها

3.5 شرایط مداخله گری

3.6 بستر

3.7 پیامد ها

بخش عملی

1.1شکل گیری اینده نگری در کارافرینان

هویت ایده ال

اشتیاق کارافرینانه

2.1 ابزار های اینده نگری کسب و کار های کوچک

بخش اول : اینده پژوهی فردی برای کسب و کار های کوچک

مراحل توسعه کسب و کار

ذینفعان کسب و کار

نیروی های پیشران در یک کسب و کار کوچک

ابزار هایی برای ارزیابی نیرو ها و روند ها

پیش بینی رویداد های اینده

ارزش ها

نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید ها

فرمان اینده

بخش دوم : خلق سناریو هایی برای یک کسب و کار کوچک

کاربرگ هایی برای چهار سناریو

روایت سناریو ها

بخش سوم : خلق برنامه استراتژیک برای یک کسب و کار کوچک

چشم انداز اینده کسب و کار شما

استراتژی برا دست یابی به چشم انداز خود

برنامه عملیاتی برای اینده تان

پس نگری

برنامه احتیاطی

تحلیل اسیب پذیری

نتیجه گیری

1.3 ابزار های اینده نگری فردی

کاربرگ مراحل زندگی

حوزه ی فعالیت

حوزه ی مالی

حوزه ی سلامت

حوزه مسکن

حوزه اجتماعی

حوزه حمل و نقل

سناریو پایه :

بیانیه چشم انداز

نمومه ای از چشم انداز فرد برای اینده

ازمون اسیب پذیری ها

تجزیه و تحلیل شکاف ها

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب