تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

درامدی بر نورومارکتینگ

مولف: دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ،نگار کریمی و شقایق کنجدی

نورمارکتینگ یکی از شاخه های علوم عصب شناسی است که با فیزیولوژی مغز مرتبط است که تکایلات و رفتار های مشتریان را با بکارگیری ابزارهائی نظیر FMRI  ، ظبط و تحلیل سیگنال های مغزی و EYE TRACKING  با دقتی به مراتب بالاتر از تحلیل دادگانی برخواسته از مطالعه و تحقیق بازار در اختیار قرار میدهد.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575


فهرست 

درامد 
فصل اول – تصمیم گیری از دیدگاه روان شناسی 
گام ها و فرایند های تصمیم گیری
مدل های تصمیم
مدل کلاسیک 
مدل منطقی 
مدل منطقی محدود 
مدل اجرایی 
مدل سیاسی 
سبک های تصمیم گیری 
انواع روش های تصمیم گیری
فصل دوم – تصمیم گیری در شرایط خطر پذیری و عدم قطعیت 
ریسک یا خطر پذیری 
عدم قطعیت 
احتمال و ارزش در مغز 
فصل سوم – نورواناتومی تصمیم گیری
قشر خلفی – جانبی پیشانی DLPFC
قشر سینگولای قدامی ACC
قشر فوقانی لوب پیشانی OFC 
مغز میانی – امیگدال 
فصل چهارم – تعامل نورومارکتینگ و تصمیم گیری
سبک های تصمیم گیری مشتریان 
عوامل موثر در فرایند خرید 
سطح درگیری در فرایند تصمیم گیری خرید 
عوامل تعیین کننده ی سطح درگیری مصرف کننده 
عوامل موقعیتی 
زمان 
خلق 
جنس سن و مرحله ی زندگی 
سن 
ادراک
توجه 
یادگیری
نگرش 
عوامل اجتماعی 
فرهنگ 
طبقه اجتماعی 
خانواده 
فصل پنجم – نوروفایننس و تصمیم گیری مدیران تجاری 
عصب – مالی 
سوگیری ها و خطاهای تصمیم  گیری
اثر مقایسه ای 
تشدید تعهد 
تمایل به تایید 
خطای دسترسی 
اطمینان بیش از حد 
اثر تقدم و تاخر 
خطای ادراک کلیشه ای 
خطای تکیه گاه - تعدیل 
فصل ششم – نورومارکتینگ اساس تصمیم گیری در خرید اینترنتی 
رفتار های خرید انلاین و تصمیم گیری
فصل هفتم – نورومارکتینگ و تصمیم گیری در دنیای کودکان 
ساعت ها 
منابع 
نمایه 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب