تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

در ناخودآگاه مشتری چه میگذرد ؟

مولف: دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ، یاسمن باقرزاده بیوکی

برای مدت های مدید ، برسی و پردازش اطلاعات اقتصادی و فرهنگی در سیطره علم اقتصاد و بازار یابی بود . جائی برای مطالعات بیولوژیکی برای کمک به اصلاح دیدگاه های مرتبط با بازاریابی وجود نداشت . تا آنکه دانش از علوم مرتبط با زندگی آدمیان به سمت تحقیقات بیولوژیک تغییر جهت داد. این پدیده نه تنها برای بازاریابی بلکه برای تاریخ زندگی بشر نیز فرصتی منحصر به فرد ایجاد کرد . امروزه بازاریابی به موفقیتهای شایانی دست یافته ، که در سایه توجه به تمایلات و انگیزش های مشتریان در دو بعد "خودآگاه" و "ناخودآگاه" حاصل امده است .

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575


فهرست 

درامد 
فصل اول : نگاه به ناخوداگاه از منظر شناخت 
بر قله ی کوه یخی 
فصل دوم : علوم و اعصاب ناخودگاه در تجارت نوین 
از تجارت سنتی تا تجارت نوین نقش غلوم اعصاب در این تحول 
ارتباط ادراک – رفتار 
دنبال کردن هف به صورت خودکار 
دفاع از خوداگاه 
نگاه مولفان 
فصل چهارم : گزارش موارد عینی از کاربرد علوم اعتصاب 
تبلیغات و تاثیر ان بر ناخوداگاه 
نکاتی در باب اثر بخشی تبلیغات 
برسی موارد تجزیه شده در نورومارکتنیگ 
تبلیغات سوپر باوول با شکست مواجه شد 
فریتولی زیرمجموعه ی پیسی کو 
لوگوی فست فوود در مغز کودکان هک شده است 
فوت کوزه گری مینی کوپر 
سیستم هیجانی در انسان و نورمارکتینگ 
فصل پنجم : پیشنهاداتی در مورد تجارت مبتنی بر مغز 
پیشنهاد در باب استفاده از ناخودگاه در مورد جعبه کالا 
نکاتی در باب فروش به ناخوداگاه 
نکاتی در باب فروش بیشتر 
منابع نمایه 

 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب