تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

سایه ی مجازی ما

مولف: Damon Brown

 

روش های گذشتگان برای ثبت لحظات ، جای خود را به شیوه های نوین شبکه های اجتماعی در اینترنت داده است . تلاش برای ثبت لحظات زندگی و به اشتراک گذاشتن آن ها ، ساعت های واقعی زندگی مارا قربانی میکند . پهنه ی این شبکه ها از تعاملات فردی ، مانند دوست یابی ، یا برانگیختن واکنش مردم نسبت به یک رویداد خاص در اجتماع مانند خیزش کشور های عربی ، گسترده است . اما شبکه های اجتماعی ، گول زنکهائی هستند که سایه مجازی ما را سنگین تر میکنند و سبب کم توجهی ما به رخدادهای پیرامونی میشوند .

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575


فهرست 

سخن مترجم 
درامد : یک ماموریت مضحک 
فصل اول : لنگرهای حافظه 
فصل دوم : یک یاداوری از هیچ 
فصل سوم : اینترنت فرار کرده است 
فصل چهارم : دفاع از میراث 
فصل پنجم : دنیایی مانند خمیر نرم 
فصل ششم : ترس از چیز های غیر منتظره 
فصل پایانی : تسخیر زمان 
منابع 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب