تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

واقعیت پیوندی

مولف: عایشه خانا ، پاراگ خانا

آینده خیلی زود اتفاق می افتد و وقوع آن از هیچ نظمی پیروی نمیکند . بنابراین باید خود را برای مسیرهای چندگانه آماده کنیم و فقط برای پیش بینی های بهتر ، بلکه برای تصمیمات بهتر تلاش کنیم . چرا که تعالی تنها گزینه واقعی در مقابل انقراض است .

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575


فهرست 

 

 

 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب