images

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

اینترنت پرسرعت ماهواره ای با پرتاب نخستین ماهواره چینی

در ابتدای همین ماه اسپیس اکس دو ماهواره را به منظور آزمایش برنامه های انتشار دهنده ی اینترنت در کل دنیا به فضا فرستاد و اکنون سازمان صنعت و هوافضای چین گفته که بعد از ارائه اینترنت به صورت بین المللی و در همین جهت آزمایش های اولیه را تا اتمام همین سال اجرا می کند. این برنامه  hongyun  نام دارد و قرار است در قالب پرتاب ۱۵۶ ماهواره مرتبط به هم اجرا شود و پوشش اینترنت پر سرعت را در سراسر کره مهیا کند.

ژانگ ژونگیانگ معاون دوم آکادمی casic امروز گفته که بر اساس تست فناوری که پهنای باند که می فرستد ۵۰۰ مگابایت داده بر هر ثانیه است که اولین ماهواره از اجتماع ذکر شده در ماه های آینده به مدار پایینی زمین می رسد. بعد از این آزمایش ، تا سال ۲۰۲۰ چهار ماهواره دیگر نیز در مدار قرار گرفته و شبکه کامل تا سال ۲۰۲۰ برای استفاده آماده خواهد شد.

در صورتی که بعضی از ماهواره ها در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری از خود زمین فاصله دارند، ماهواره های این شبکه فقط هزار کیلومتر از زمین فاصله خواهند داشت. ژونگیانگ ادعا دارد که hongyun به افراد اجازه میدهد در دریا، بیابان ، هواپیما یا هرجای دیگر به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند