images

۰۱ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آینده های انرژی و مهندسی آب و هوا

آینده انرژی و مهندسی آب و هوا از نظر استراتژیک برای ایران بسیار حائز اهمیت است. سوخت های فسیلی در دهه های آتی برای پیشگیری از گرمایش جهانی کاهش خواهد یافت اما در این میان سوخت های جایگزین و نحوه ساماندهی آنان و مهندسی آب و هوا از مسائل مهم به خصوص برای ایران به شمار می رود که باید مفصل و عملی باید به آن  پرداخته شود. همایش عملی در حوزه های آینده های انرژی و مهندسی آب و هوا با حضور پروفسور گریم تیلور و با کوشش اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر برگزار می شود. از همه علاقمندان تقاضا می شود برای اطلاع از نحوه ثبت نام و برگزاری کارگاه از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت با ما تماس حاصل نمایند.


لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت